0

მოდი

სიტყვა რომელსაც იყენებს სტადიონზე შეჭრილი ადამიანი, რომლის მიზანია დაუგორონ ბურთი

ბურთი მოდი ძმა