1

ისემექდები

უნივერსალური სიტყვა-ზმნა, გამოიყენება იმ ქმედების ასაღწერად რომელის აღმნიშვნელი ზმნაც დაგავიწყდათ ან უბრალოდ არ გსურთ რომ გამოიყენოთ იმ მომენტში.

რას ისემექდები? - ანუ რას აკეთებ?
აი ასე ისემექენი - აი ასე გააკეთე.
შენ ხო არ ისემქდები? - შენ ხომ არ ანძრევ?