0

აინთე რა შეღებილი ხარ?!

გამოიყენება უნებისყოფო მძღოლების და ასევე მგაზვრების მიერ , რომლებსაც სადღაც ეჩქარებათ და 1 წუთის განმავლობაში ვერ გაჩერებულან

მაგალითი ფრიად ნათელია