0

ლომისობა

ერთგვარი რიტუალი ,რომელიც ეხმიანება ლიბერალებს.

აბორტი შეილება და ლომისობა არაა?!