0

არ შემცივდება.

დედისთვის მიცემული პირობა, რომელსაც ინანებ როდესაც მართლა შეგცივდება.

-თბილად ჩაიცვი.
-არ შემცივდება