0

დედის მუტელში პიცოტი ბეემვეს ბუქსაობა

ლანძღვის ნაირსახეობა.
ხშირად გვხდება ავტო სპორტის მოყვარულ ხალხში ან მათთან დაახლოებულ პირებში.
იდეურად დედის მოტყვნის ტოლფასია, თუმცა განვრცობილია ავტოსპორტის სპეციფიური დეტალებით, რომ შეურაცხყოფა უფრო ძლიერად და მტკივნეულად ჟღერდეს.

რეალური ფაქტი დედის მუტელში პიცოტი ბეემვეს ბუქსაობის არ გამოვლენილა არსად.

არ გამოიყენება სალიტერატურო ქართულში.

-ვის ეუბნები შენი დედის მუტელში ვაბუქსავე შავი პიცოტი ბეემვე!