0

სად იყიდე?

კითხვა რომელიც ნებისმიერ გოგოს აღაშფოთებს და ნებისმიერ ტყულის გეტყვის რომ არ გაიგო თუ სად იყიდე გარკვეული ნივთი.

-ეს სათვალე სად იყიდე?
-აღარ აქვთ.