0

დაყუმბარება

1)მაგარი სასმელი, რომელიც ყუმბარასთან არის შედარებული.
2)განადგურება (საჭმლის)

-გუშინ რა ქენი ქორწილში
-ნახევარი საჭმელი დავაყუმბარე