2

ჩაიწერე...პიატ პიატ დევიტ

ამ რუსულ-ქართულ სიტყვათა შეთანწყობას ხშირად წააწყდებით საქართველოს ტერიტორიაზე,ტელეფონის ნომრის ჩაწერინების დროს.მისი წარმოთქმის რეალური მიზანი კი რუსული ენის გამარიაჟებაა

-ჩაიწერე...პიატ პიატ დევიტ
-მოიცადეე...მითხარი აბა ეხლა