0

კარგძაღლი

კარგმოტყნულის ლმობიერი ვერსია. ეს ის მდგომარეობაა როდესაც ობიექტი იმსახურებს შეურაწყოფას მაგრამ არც თუ ისე კრიტიკულს.

- უი შე კარგძაღლო შენა