0

უბნელები ხართ

სიტყვათა კომბინაცია, რომელიც წერტილს უსვამს ნებისმიერ კამათსა თუ ფიზიკურ დაპირისპირებას, 14 წლამდე მოზარდებში. აუცილებელია ფრაზა მომდინარეობდეს ვზროსლისგან.

-უბნელები არ ხართ?! პირიქით, სხვა უბნიდან რომ მოვლენ მაშინ უნდა დადგეთ ერთად!