0

კლასელებს ნახულობ ხოლმე?

5 წუთი ჩუმად ყოფნის შემდეგ ძველ კლასელთან უხერხულობის განსამუხტად შემონახული სიტყვა.

- ბიჭო დავჯდეთ რა სადმე მერე
- ბაზარი არაა