0

გემოგლობინი

ეთნიკურობის მიუხედავად ყველა კუთხის ადამიანმა უნდა გაისინჯოს ექიმთან ვიზიტისას რათა უსინდისოდ ჩაისხას საფერავი ყბაში მის ასაწევად

დალიე 3ჭიქა მაგარია გემოგლობინისთვის