0

ჯე ი რა ნი

თამაში, როცა ყველას ეტყობა ხელის გულზე ნამუშევარი როგორ აქვს

გადმოვატრიალეე მოვიგე !!