ჯე ი რა ნი - განმარტებები - ბიძერი
0

ჯე ი რა ნი

თამაში, როცა ყველას ეტყობა ხელის გულზე ნამუშევარი როგორ აქვს

გადმოვატრიალეე მოვიგე !!