0

ვანგას დედას კიარ ვტ*ნავ..

როდესაც ერთი ადამიანი მომავალ დროზე ფიქრობს და ამდროს მეორეს რაღაცას ეკითხება ..

-მაღაზიაში ვალზე არმომცემს როვთხოვო?
-მერავიცი ვანგას დედას კიარვტ*ნავ..