0

აყლევემეტრი

ადამიანის გონებაში არსებული დანადგარი, რომელიც მისი გაბრაზების მასშტაბებს ზომავს.

აყლევემეტრმა ამიწია, ამიდუღა, ნიშნავს რომ რაიმეზე ძალიან გაბრაზდით.