1

დედა უფრო გიყვარს თუ მამა?

მრავალფუნქციური შეკითხვა მცირეწლოვანისთვის, რომელიც ლოგიკის ჩარჩოში მხოლოდ ნაწილობრივ ჯდება? ძირითადათ ბავშვები პასუხობენ გაოცებული მზერით.

- აბა პატარავ დედა უფრო გიყვარს თუ მამა?
- ბებია