0

რაიყო თათარს ტყნავ?

მსგავსი მიმართვა გამოიყენება მომენტში,როდესაც შენს მოწინააღმდეგეს(ბანქოს თამაშის დროს)წარმოუდგენლად უმართლებს...

-აუ ამან კიდე ბურა გაჩითა
-რაიყო შენ თათარს ხო არ ტყნავ?