0

დაითესა

სიტყვას არანაირი შემხებლობა არ აქვს ფერმერობასთან.

ძირითადად გამოიყენება მაშინ როდესაც ვინმე რაიმე საუბრიდან ან საქმიდან ქრება.

საქმე საქმეზე რომ მიდგა, ეგრევე დაითესა