0

პესოკი

შაქრის ნაირსახეობა, თეთრი შეფერილობით, ტკბილი ფხვნილოვანი მასა.... გამოითქმის ხშირ შთხვევებში, გასტრონომობსა და სასურსათო სავაჭრო ლოკაციებში

- გეთაყვა პესოკი გაქვთ?
- რა ბრძანეთ?!
- ორი კილო ამიწონეთ თუ შეიძლება

0

პესოკი

რუსულიდან (песок) წარმოშობილი სიტყვა, რომელსაც სოფლელი ხალხი გამოიყინებს სიტყვა შაქრის მაგივრად.

რამდენი კობზი პესოკი ჩავჰყარო ჰა ჯან?