0

ფსკერგავარდნილი

იხმარება დეფლორირებულ მანდილოსანზე, რომელმაც დაკარგა უმანკოება მრავალგზის ნაცადი ხერხით და მხოლოდ ქირურგიული ჩარევით თუ დაიბრუნებს ქალიშვილობას.

- კაი ტანზე კი დგას, პატიოსანია თუ იპარავს?
- ეგ ძმაო ფსკერგავარდნილია, მიხვრა მოხვრაზე ეტყობა