0

გუშინ წილ

ძირითადად ასაკში შესული ადამიანების გამოყენებული სიტყვა, "გუშინ წინ"-ის მაგივრად.

-გუშინ წილ სა იქენი?