0

დედა მოუვა

დედის გინების შემოკლებული ვარიანტი და კილოთი ნათქვამი.

-ჩოუარე ქორივით, აი დედა მოუვა