0

რავი, შენ?

სიტყვების უნიკალური კომბინაცია, რომელიც ყველა შეკითხვაზე შეკითხვითვე პასუხის შესაძლებლობას იძლევა. მეტწილად, გამოიყენება საუბრის დაწყებისას, მოკითხვის შემდეგ და მალევე კლავს საუბრის გაგრძელების სურვილს, რადგან ცხადზე ცხადია მოპასუხის ცუდი ხასიათი, უარესი კომუნიკაციის უნარები თუ საშინელი დამოკიდებულება შენს მიმართ.

- როგორ ხარ?
- რავი, შენ?