1

ფაფა ხოარ გიკავია

ამ ფრაზით მიმართავენ ადამიანს რომელსაც ყველაფერი ხელიდან უცვივა.

- აუუ ტელეფონი გამივარდა და გატყდა მგონი.
- რაიყო ფაფა ხოარ გიკავია?!