0

მეშოკშია

ეს სიტყვა გამოხატავს მომწყვდევას, გამოუვალ მდგომარეობაში ჩაგდებას..

მეშოკში მყავს, გააკეთებს..