0

მოუჭირა

შეეშინდა, პირდაპირი მნიშვნელობით საჯდომის კუნთების დაძაბვას ნიშნავს..

გამოიყენება მრავალი განხრით