0

დუცუნა

სიტყვა რომელიც ხშირად ძმაკაცის მიერ წარმოთქმულ ხმოვან "ა"-ს მოზდევს.
ასევე შეგვიძლია შევცვალოთ სხვა სიტყვებით: ამისკვრა,ზახრუმა.

-ბიჭო ინდიჩურნია?
-რა?
-დუცუნააა