0

მოყინულზე გაასრიალებ?

ამას ეკითხებიან პიროვნებას სიტყვა "რაა"-ს გამოსატყუებლად შემდეგ, რომ ხუინათი გაისტუმრონ ადრესატი.

-მოყინულზე გაასრიალებ?
-რაა?
-ხუინააა (ბეჰეჰეჰეჰე)