1

მე მინდა ჩვენ არა

წინადადება რომლის რუსული თარგმაია "ია ხაჩუ მი ნეტ". თუ თქვენს მეგობარს ამას ათქმევინებდით თქვენ შეგეძლებოდათ დაგეცინათ მისთვის მომდევნო 7 წუთის განმავლობაში.

- რუსული იცი?
- კი.
- აბა როგორიქნება: მე მინდა ჩვენ არა.
- ია ხაჩუ მინეტ
- ლოოოლ რაგათქმევინეეეე