0

ბაბოე ტკაცან

ფრაზა, რომელის სინონიმებია "ჩააფურთხე" და "კიდევ რა გინდა?!". ითქმის ინდივიდის მიერ თქვენი თხოვნის საპასუხოდ. (პირდაპირ ითარგმნება როგორც ბებიას კუილი)

-ორ ლარს ჩამირიცხავ?
-ბაბოე ტკაცან.