0

მანდ გემს მოვაბრუნებ

გამოიყენება მძღოლის დარწმუნების მიზნით, ზედმეტად მცირე ადგილზე და თითქმის შეუძლებელი მობრუნების შესასრულებლად.

.