0

კი რავაა არაა

კი როგორ არას შემცვლელი სიტყვა,რომელიც საპირისპიროს მიანიშნებს და ადამიანს უარს ეუბნები ამ ფრაზით.

-ამ საღამოს წავიდეთ სადმე?
-კი რავაა არაა.