0

თვალში ხალი გაქ?

გამოიყენება იმ შემთხვევაში როდესაც ადამინი რაიმეს ვერხედავს , ხშირად გამოიყენება ქუჩაში ( თვალში ყლე გიდევს ?)

- ნახე რაკაი გოგოა
- აბა სად?
- შეხედე ბიჭო თვალში ხალიგაქ?