0

მუტლად ქცევა

ძალიან მაგრად ცემა, დამუტელება

იმდენი მირტყეს, სახე მუტლად მიქციეს.