მაგრამ - განმარტებები - ბიძერი
0

მაგრამ

სიტყვა რომლის თქმის შემდეგაც ყველა ნათქვამ სიტყვას ნე*ვის ფასი აქვს

-კი ვიზამ მაგრამ...