0

მაგრამ

სიტყვა რომლის თქმის შემდეგაც ყველა ნათქვამ სიტყვას ნე*ვის ფასი აქვს

-კი ვიზამ მაგრამ...

1

მაგრამ

ეს სიტყვა არის იმ წინადადების ერთ-ერთი, გულზე დარტსის ისარივით დამსობი, კომპონენტი, რომელსაც მიჯნური გვეუბნება, ჩვენი გრძნობების გადაცემის შემდეგ.

კარგი ბიჭი ხარ, მაგრამ *ლე ხარ, ტაკ შტო გააჯვი, არა.