0

ნი უჩი ატცა, იებაცა

გამოიყენება, როდესაც შენზე გამოუცდელი პიროვნება ჩაგისწორებს ქმედებას ან მოგცემს შენიშვნას.

-ეე კარგი რა, რაყლეობას აკეთებ...
-ნი უჩი ატცა, იებაცა.