0

დავიადე

პიროვნება სიტყვით "დავიადე"-თი მიდის ძმაკაცთან და აგებინებს თუ რა და როგორი რაღაც იშოვა ანუ მოიპოვა.

შეჩემა ნახე რა სათვალე დავიადე !! :)