1

ცხოვრებამ მოიტანა

სასოწარკვეთილი ადამიანის მიერ წარმოთქმული ფრაზა,რითიც ცდილობს საკუთარი ცხოვრებისეული მდგომარეობა განმარტოს და თავი შეაცოდოს მსმენელს.

-აუ ძმაო შენ აქ მუშაობ?
-ეჰ,კი ცხოვრებამ მოიტანა.