0

ქართველობას გვართმევენ

გამოიყენება უმეტესად 50წელს გადაცილებული ადამიანების მიერ,როცა ხედავენ საყურიან ბიჭს,ბიჭ პარტნიორთან ერთად.

-უყურე უყურე გაიხრწნა თაობა,ბიჭი ბიჭს აღარ ჰგავს.
-ეჰჰ,ქართველობას გვართმევენ.