1

აბა კუნთი დაჭიმე

ფრაზა,რომელსაც ხშირად ისმენს ნავარჯიშები ადამიანი.ასევე ეს არის გენიალური ხერხი იმის დასადგენად,მასტურბირებს თუ არა პიროვნება

-ან*რევ?
-არა
-კუნთი დაჭიმე აბა