0

ჟმოტი

ამ სიტყვით მოიხსენიებენ იმ ადამიანს, რომელიც არის ძუნწი და არ უნაწილებს ან თხოვნის ამა თუ იმ ნივთს სხვას.

ბურთის ჟმოტი ხარ