0

სვეელი

ასოცირდება მოტყუებასთან . . (სველის დადება ) ნიშნავს მოლოდინის გამტყუნებას 90 იანების ფრაზაა

მაგალითად
-რაქენი ბიჭო წამომიღე რაც გითხატი?
- არა. სვეელი :)