1

გადავახტე ეს დედამოტყნული?!

ამ ფრაზას ძირითადად იყენებენ მძღოლები რომლებსაც უკანა მანქანა(ები) უაზროდ უსიგნალებენ საცობისას.

სიტუაცია საცობში
-(სიგნალი უკანა მანქანიდან(ებიდან))
- გადავახტე ეს დედამოტყნული?!