0

გველაძუა

კუდამოძუებული გველი. ამბობენ ხელმოცარულ ბოროტ ადამიანზე.

დიდი გველაძუა გოგოა