1

გულის პრანჭვები

ეს არის გლეხური გამონათქვამი წინაგულების ფიბრილაციის, როდესაც გულის ხან ერთი ნაწილი იკუმშება ხან მეორე.

ზარი ექიმ მეგობართან
-გულის პრანჭვები მაქ რა მივიღო?
- ...