1

მაწვნის დედა

ფიცი,რომელიც ნიჩურიტის გაკეთების შეუძლებლობისას გამოიყენება, მასზე გულში დაფიცებისას შესაძლებელია ნებისმიერი ფიცის დაძლევა.

მაწვნის დედასვფიცავარ