1

მანდ არა

ამ ფრაზას მოისმენთ სექსის დროს სუსტი სქესის წარმომადგენელის მიერ, რომელიც წინააღმდეგია ანალური სექსის

ზემოთ აღნიშნულ ვითარებას სამწუხაროდ ვერ გადმოვცემ