0

ჩაქცევა

ნარკოტიკების ჩვეულებრივზე დიდი დოზით მიღება და უფრო დიდი დროის დათმობა ნარკოტიკული თრობისათვის.

- ბიჭო, ცოტა თუარ დავასტოპე იმენა ჩავიქეცი.