0

არა ბიჭო მოსკოვს დავეკითხები

საბჭოთა საქართველოში დამკვიდრებული ფრაზა, რომელიც წარმოითქმის რაიმე განსაკუთრებული წამოწყების, მიღწევისა ან კარიერული წინსვლისას. წარმოიშვა სსრკ-ს ცენტრალური, მკაცრი ბიუროკრატიული მმართველობის გამო, როცა საბჭოთა რესპუბლიკებში განხორციელებული ნებისმიერი პროექტი ცენტრთან - მოსკოვთან უნდა შეთანხმებულიყო.

,,არა ბიჭო მოსკოვს დავეკითხები"